Intyg & Hälsovård (Tillfälligt uppehåll)

 Hälsoundersökning

NAMNPRIS
Hälsoundersökning, stor2450 kr
Hälsoundersökning, liten1550 kr
EKG, från500 kr
Remiss, från500 kr
Specifika provtagningar (lever, järn etc.), från500 kr
Kortisoninjektioner för ledbesvär1000 kr
Gynekologisk undersökning1000 kr
Cellprover1000 kr
Recept & receptförnyelse (ej narkotikaklassade mediciner)140 kr

 LÄKARINTYG

NamnPris
Utbildning- och anställning950 kr
Körkortsintyg1 000 kr inkl. moms
Körkortsintyg för ADHD och ADD 2 000 kr inkl. moms
Sportdykning950 kr
Sjöfolk1 300 kr
Adoption1 300 kr
Pensionsförsäkring1 500 kr
Eventuella kostnader för lab. prover tillkommer