Övriga tjänster

Vaccination, intyg & Hälsokontroller

Behöver du vaccinera dig inför resan eller bara vill vara förberedd inför den kommande influensasäsongen? Hos NAB Hälsocenter kommer du i kontakt med erfarna läkare som har befogenheten att genomföra alla typer av vaccinationer. Utöver din vaccinering ger vi dig även reseråd efter bedömning av tidigare vaccinationer.

Vaccination för både privatpersoner och företag

Hos NAB Hälsocenter utför vi vaccinationer av både privatpersoner och åt företag. Som företag kan ni dessutom anlita oss för vaccination på plats. Eftersom vi alltid har läkare på plats har vi även möjlighet att vaccinera gravida, allergiker, spädbarn och andra med speciella behov.

Vaccinering – Drop-in eller tidsbokning

Vaccinering sker vanligtvis utan tidsbeställning under våra gällande öppettider. Men det går även att boka in en tid för din vaccination om så önskas. Besök oss 4-5 veckor innan resan för att kontrollera ditt grundskydd och vilka ytterligare vaccinationer du eventuellt behöver inför din förestående resa.

Allmän Hälsokontroll

NAB Hälsocenter bedriver företagshälsovård, vaccinationer samt allmän sjukvård i privat regi.

Vi erbjuder en omfattande hälsovård med kvalitet och god service för både företag och Privatpersoner.

Vi hjälper dig med alla typer av intyg, både som privatperson och företag. Hos oss får du träffa engagerade personal med specialistkompetens.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Beautiful doctor giving a prescription to her male patient sitting in her office at the hospital

Satsa på bra hälsokontroller för dig och din personal – det ger dig trygg och frisk personal, minskade sjukskrivningskostnader och låg personalomsättning. Grunden i våra avtal är regelbundna hälsokontroller, eftersom vi vet att förebyggande vård gynnar såväl individ som företag. Företaget bestämmer själv med vilket intervall hälsoundersökningar skall utföras. Ditt företag debiteras endast för de tjänster som utnyttjas.

TJÄNSTER VI UTFÖR

• Psykosocial rådgivning och behandling Psykosocialt samtalsstöd Rådgivning och behandling Stöd vid stress, konflikter och kriser Stressprofilbedömning

• Livsstilsanalys. Kost- och motionsrådgivning.

• Sjukvård och rehabilitering. Hälsosamtal och hälsoundersökningar. Allmän rådgivning per telefon. Vård och behandling av specialister.

• Vaccination och rådgivning inför utlandsresan.

• Vaccinering på arbetsplatser.

• Friskintyg vid anställning.

Stor hälsokontroll (2 450:-) för info se underHälsokontroll

Liten hälsokontroll (1 150:-) för info se underHälsokontroll

Vill ni ha en offert? Skicka ett mail till oss med uppgifter om företagets namn, adress, postadress, telefon, antal anställda till NAB Hälsocenter

Körkortsintyg/Hälsointyg/Läkarintyg (friskintyg)

Vi har olika typer av läkarintyg för:

• Körkort

• Studier

• Sjöfartsintyg

• Livsmedelsintyg

• Nattarbete

• Liv- och/eller pensionsförsäkring

• Adoptionsintyg

• Sjukintyg till resebyrå vid avbeställning av resa

• Sport och tävlingsidrotter

Obs! Vi utfärdar inte körkortsintyg efter nykterhetsbrott

Vid eventuellt lungröntgen tillkommer 600:- Skaffa den blankett som behövs för intyget och ta med den till oss.

På Transportstyrelsens hemsida finns blanketter som berör dig som arbetar inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

Intyg för utbildning- och anställning 

De flesta företag och organisationer kräver i regel bara en allmän läkarundersökning. I en del fall som t.ex. vid utlandstjänstgöringar kan ett eller flera blodprover krävas för att Du skall få Ditt intyg godkänt. Du kan själv titta på intyget om man angett några speciella undersökningar.

Kostnad själva läkarintyget: 950:- (eventuella kostnader för lab. prover tillkommer).

Körkortintyg: 790:-

Sportdykning 

Ett urinprov lämnas i samband med undersökningen hos oss. Kostnad läkarintyget: 950:- inkl moms.

• Sjöfolk

Ett urinprov lämnas i samband med undersökningen hos oss. Kostnad: 1100:-

• Adoption

Förutom själva läkarintyget krävs oftast även tuberkulos- och hiv-test, men även andra lab.prover kan förekomma. Du kommer också att få lämna ett urinprov i samband med undersökningen.

• Kostnader läkarintyg 950:- (eventuella kostnader för lab. Prover, tuberkulostest, HIVtest tillkommer).

• Pensionsförsäkring 

Förutom läkarundersökningen krävs ibland – beroende på försäkringstyp – även hivtest samt EKG. Svaret på hiv-testet tar 4-5 arbetsdagar. Du kommer också att få lämna ett urinprov i samband med undersökningen. Kostnaden för undersökningarna betalas av Dig vid besöket, men ersätts i regel av försäkringsbolaget. Tag med giltig legitimation när Du besöker oss! Kostnader: läkarintyg 1300:- EKG- och hiv-test tillkommer.

Allmän Hälsokontroll

hcNAB Hälsocenter tillhandahåller hälsoundersökningar till företag och privatpersoner.

En hälsokontroll hos oss ökar insikten om din egen hälsa och ger dig möjlighet att förändra din livsstil och påverka de olika riskfaktorer som är kopplade till hälsan. En hälsokontroll består av två besök Vi erbjuder två varianter av hälsoundersökning, liten respektive stor.

Alternativ 1: Hälsoundersökning, stor

Vid första besöket träffar du en sköterska som tar: Midjemått , syn- och hörseltest, lungfunktionstest, blodtrycksmätning, EKG, längd- och viktkontroll, beräkning av BMI, urinprov. En remiss för blodprovstagning fås. Vi beställer ca 30 olika prover: järn, sänka, blodstatus: Hb (blodvärde), EPK (antal blodkroppar) , EVF (blodkroppskoncentration), MCV (blodkroppsvolym), MCH (blodkroppsfärg), TPK (blodplätter), LPK (vita blodkroppar), leverprov: Bilirubin (gallfärgämne), ALP (gallflöde mm), ALAT(leverenzym), ASAT(leverenzym), LD (enzym), njurfunktionsprov: Kreatinin, salter: Natrium (saltbalans), Kalium (saltbalans), Calcium (bisköldkörtelfunktion), Albumin (äggvita), blodsocker, Kolesterol (blodfett)(5st), urinprov: U-leucocyter (vita blodkroppar), U-protein (äggvita), U-nitrit (bakterier), Uglukos (socker), U-erytrocyter (blod). Du kan även mot en extra avgift beställa flera andra blodprover utöver de vanliga proverna som ingår i en hälsokontoll.

 Vid det andra besöket träffar du en av våra läkare: 

Detta uppföljande läkarbesök tar ca 40 – 50 minuter. Förutom själva läkarundersökningen går vi igenom resultatet av analyserna. Vi går även igenom vilka åtgärder som krävs för att undvika framtida sjukdom. Målet är att på ett tidigt stadium hitta tecken på kommande ohälsa som hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes, vissa cancersjukdomar med mera. Vi sätter fokus på de riskfaktorer som i framtiden kan leda till dessa sjukdomar.

 Alternativ 2 Hälsoundersökning, liten

Frågeformulär, midjemått, blodtrycksmätning, längd- och viktkontroll, beräkning av BMI, urinprov (äggvita) blodprov; blodvärde, blodsocker, blodfetter och läkarundersökning.

Priser 

Hälsoundersökning, stor 2450kr 

Hälsoundersökning, liten 1550 kr

NAB hälsocenter erbjuder privatvård till allmänheten Vi erbjuder privatsjukvård och hjälper dig vidare med dina receptbehov.

Ett enkelt läkarbesök kostar 450 kr.

Vi har drop-in för lättare akuta sjukdomar!

hcVi är en privat läkarmottagning med kompetens inom allmänmedicin, gynekologi, psykiatri, barn, ortopedisk medicin samt estetisk och kirurgisk laser.

Vi erbjuder en omfattande hälsokontroll med kvalitet och god service för både företag och privatpersoner. Vi hjälper dig med dina receptbehov, olika typer av intyg. Hos oss får du träffa engagerade personal med specialistkompetens.

NAB Hälsocenter bedriver hälsovård, vaccinationer samt allmän sjukvård i privat regi.

Vi ger dig moderna och säkra behandlingar med god service, kombinerat med erfarenhet, kompetens, trygghet och kontinuitet.

Enkelt läkarbesök kostar 500:-

Kostnader för lab. prover tillkommer.

Frikort gäller inte.

Akuttid är avsedd för dig som fått akuta besvär t. ex. urinvägsinfektion, luftvägsinfektion etc. och har behov av en läkarbedömning samma eller nästkommande dag.

OBS!  INGEN FÖRSKRIVNING AV BEROENDEFRAMKALLANDE LÄKEMEDEL ELLER FÖRNYELSE AV SÅDANA RECEPT VID AKUTBESÖK.

Ortopedisk medicin

jnjDen optimala metoden för undersökning och behandling av kroppsliga smärttillstånd.

Ortopedmedicin är den icke-kirurgiska delen av ortopedi som innebär kunskaper om rörelseorganens sjukdomar vid sidan om de ortopedkirurgiska, reumatologiska och neurologiska specialiteterna. Ortopedisk medicin erbjuder olika behandlingsformer: Infiltrations/injektionsbehandling, manipulation av leder, traktionsbehandling, mobilisering och stretchning. De olika behandlingsformerna fungerar optimalt vid samarbete mellan läkare och sjukgymnaster. Användning av kortisoninjektion inom ortopedisk medicin Kortison är ett steroidhormon som finns naturligt i kroppen och som bildas av binjurarna. Kortison dämpar inflammationer. Dessutom har hormonet en viktig roll i kroppens ämnesomsättning eftersom det ökar energitillförseln till muskler och hjärna vid fysiska påfrestningar och psykisk stress. Kortison är livsviktigt och kroppen måste kunna öka kortisolproduktionen när den utsätts för påfrestningar, till exempel vid infektioner, operationer eller andra skador. Kortison kan tillföras kroppen på olika sätt: som dropp direkt i blodet, som tabletter, som sprutor i exempelvis leder och senor och som salvor eller krämer på huden. Inom ortopedisk medicin används kortison i injektionsform. Att läkemedlet ges lokalt innebär mycket liten risk för systemiska effekter och biverkningar som ibland kan ses vid höga tablettdoser utan det hamnar enbart där skadan finns. För att ytterligare minimera eventuella biverkningar strävas även efter att ge minsta möjliga effektiva dos. Biverkningar? En del patienter kan få systemiska effekter med ansiktsrodnad dagen efter injektion, denna är dock övergående. Insulinbehandlade diabetiker kan behöva höja insulindosen några dagar efter injektionen. Allergiska reaktioner är mycket sällsynta.