Sekretesspolicy

Sekretesspolicy hos NAB Laserklinik

Du har säkert hört talas om GDPR och den nya dataskyddsförordningen som började gälla den 25 maj 2018 och som syftar till att stärka den enskildes integritet. Med anledning av detta vill vi upplysa dig, som befintlig eller tidigare kund hos oss, om att vi har uppdaterat vår integritetspolicy.
Dina personuppgifter, som till exempel namn, adress, e-mail, telefonnummer och uppgifter som du registrerat självmant hos oss, lagras på ett tryggt och säkert sätt i våra system.

Det är viktigt för oss på NAB Laserklinik att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter.

Vad behöver du göra från din sida?

Du behöver inte göra någonting alls i detta läge om du vill finnas kvar i vårt nätverk och få nyheter och erbjudanden.

Vilken information samlar vi in?

När du är i kontakt med oss på NAB Laserklinik kan du bli registrerad som patient eller som kund. Beroende på vilken kontakt du valt att ha med oss inhämtar vi, sparar och lagrar vi dina personuppgifter på olika sätt. I all kontakt med oss är NAB Laserklinik ansvarig för dina personuppgifter.

Hur behandlar vi denna information?

Insamlandet av information hos NAB Laserklinik sker inom ramarna för den befintliga lagstiftningen. De personuppgifter som behandlas av NAB Laserklinik, sker enligt gällande lagstiftning och EU:s Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad gör vi med informationen?

För att vi ska kunna leverera en bra och säker tjänst till dig använder vi oss i en del fall av tredje part som i vissa fall utgör personuppgiftsbiträde. Dina uppgifter kan därför komma att hanteras via/av tredje part.

Vem har tillgång till informationen?

Vid journalföring:

NAB Hälsocenter arbetar i enlighet med patientdatalagen när det kommer till journalföring, lagring och hantering av personuppgifter i samband med behandling hos oss. Vi journalför när du varit på konsultation, undersökning och/eller behandling. För att säkerställa din identitet kräver vi alltid giltig ID-handling innan behandlingen. I vissa fall, med din tillåtelse tar vi foton på dig före- och efter behandling vilka lagras för att vara en del av din medicinska dokumentation hos oss.
Vårt journalsystem stödjer GDPR fullt ut.
Vi lagrar då vi är skyldiga enligt lag att journalföra och efterleva patientdatalagen.
Inga patientuppgifter lämnas till andra vårdinrättningar med undantag från utskrift av mediciner som går via tredje part för att du ska kunna hämta ut dina mediciner på ett apotek.

Vid online bokning:

Vi använder Bokadirekt som leverantör av online bokningssystem. Det som lagras hos Bokadirekt är: Namn, personnummer, adress och telefonnummer kopplat till den behandling du bokar.

Du kan när som helst radera dina uppgifter hos Bokadirekt eller mejla oss på info@nabhalsocenter.se och be oss radera dina uppgifter från Bokadirekt.
Uppgifterna lagrar vi för att kunna fullfölja din bokning.

Via E-mail:

Vid all kontakt via e-mail går kommunikationen via vår hostingleverantör. Hostingleverantören agerar processor och möjliggör samt lagrar mejlkommunikationen till och från oss.

Vi sparar kommunikationen med dig olika länge beroende på ditt ärende. Gäller ärendet dig som patient lagrar vi det i enlighet med patientdatalagen. Vi sparar dina uppgifter och kommunikationen med dig för att kunna ge en fullgod service och fullfölja de åtaganden vi har mot dig.

Via våra hemsidor, nyhetsbrev och cookies:

När du besöker våra hemsidor nabhalsocenter.se och nablaserklinik.se uppfattar dessa automatiskt din IP-adress. Likaså registreras det om du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Detta sker för att göra dina följande besök mycket enklare.
I samband med besök på våra hemsidor lagras cookies på din dator. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att känna igen din dator vid efterföljande besök. Ingen personlig information lagras i våra cookies.
Cookies lagras i din dator för att hjälpa dig. Det bidrar till att analysera hur hemsidan används så att användarupplevelsen kan förbättras. I många fall är cookies nödvändiga för att man ska kunna tillhandahålla en viss tjänst på hemsidan.
Informationen i dina cookies skickas mellan din webbläsare och en webbserver och inkluderar information om användarinställningar, inloggning samt hur hemsidan används.

Hur undviker jag cookies?
Om du inte vill ta emot cookies kan du antingen blockera alla cookies, radera befintliga cookies från din dator eller ställa in datorn så att du får en varning innan cookies sparas. Exakt hur du ska gå tillväga beror på vilken webbläsare du använder. Information om hur du gör detta kan hittas genom att söka på Google.
På minacookies.se finns relevant och uppdaterad information om lagar och regler kring cookies i Sverige. Tillsynsmyndighet för detta område är Post- och telestyrelsen, läs mer på pts.se.
Läs gärna mer om cookies innan du eventuellt ändrar cookieinställningar i din dator.
Om du ändrar cookieinställningarna kan din användarupplevelse försämras när du besöker vår och andras hemsidor.

Hur kan du kontakta oss gällande policyn?

På NAB Hälsocenter kan du alltid kontakta oss, göra förfrågningar kring dina personuppgifter, samt annan information. Detta gör du lättast genom att maila till oss på info@nabhalsocenter.se