Melasma

Melasma

Vad är Melasma?

Melasma är en utbredd pigmentering i stora delar av ansiktet, ofta på överläppen och panna, nästan som ett kartliknande utseende. Melasma kan vara mycket svårt att behandla och har en stor tendens att recidivera, det vill säga återkomma så fort huden utsätts för sol igen varför man efter behandling måste vara försiktig med sol och rekommenderas använda solskyddsfaktor. Nu kan man behandla melasma med fraktionerad laser. En behandling med Fraktionerad laser förbättrar avsevärt ditt utseende.

Hur fungerar en laserbehandling mot Melasma?

Laserljuset åstadkommer en nybildning av hud genom att den gör små mikroskopiska punkter där det nybildas hud som inte är pigmenterad. En del pigmenteringar försvinner helt utan att man ens sett var de suttit. Exakt vilket resultat vi kan åstadkomma på just dig kan vi omöjligen garantera i förväg. Melasma kan sitta på olika djup och vara olika intensiv. Man erhåller en varierande grad av förbättring. Hur stor denna förbättring blir är mycket individuell och beror till stor dels på melasmans djup och pigmenttäthet. Olika personer svarar bra på olika behandlingar. Vi kan aldrig i förväg garantera ett visst resultat på en behandling. Antalet behandlingar kan också variera mellan olika personer. Fyra behandlingar är det vanligaste, men vissa blir betydligt förbättrade på en gång. Hos andra kan det behöva göras sex behandlingar eller mer för att uppnå samma resultat. Efteråt kan huden bli lite upphöjd och lätt rosafärgad i ett par dagar, men det blir inget riktigt sår. Inget förband eller plåster behövs men du kan om du önskar ha ett lätt förband över det behandlade stället. Du kan fjälla ett par dagar där man behandlat. Det beror på att det är ny hud som bildas och som stöter bort den gamla. Punkter där det nybildas hud som inte är pigmenterad.