Laser mot inkontinens -IncontiLase

IncontiLase – inkontinensbehandling med laser

Bli av med din stress- eller ansträngningsinkontinens

Stress- eller ansträngningsinkontinens innebär problem att hålla urinen i samband med fysisk aktivitet eller hosta och är ett mycket vanligt problem bland kvinnor. Många kvinnor drabbas av stressinkontinens i samband med graviditet och förlossning.  I vissa fall kan det finnas ett genetiskt samband.

Nu finns det en ny, effektiv behandling för lätt till måttlig stressinkontinens – IncontiLase

Hur fungerar en laserbehandling med IncontiLase?

Tekniken påverkar termiskt den vaginala vävnaden, stimulerar kollagen ombyggnad med nya kollagenfibrer i regionen urinrörets mynning, samt i området längs den främre vaginalväggen.

Unika fördelar med IntcontiLase ™ för dig som lider av stressinkontinens

En stor fördel med IncontiLase är att förfarandet är utan kirurgi, blödning, suturer och är nästan smärtfritt. Återhämtningen är extremt snabb utan behov för användning av analgetika eller antibiotika.

Patienter kan omedelbart återgå till sina normala dagliga aktiviteter. Ingen speciell pre-op beredning eller post-op försiktighetsåtgärder är nödvändiga.

Vanligtvis rekommenderas två behandlingar. Undersökningar bekräftar att IncontiLase är en effektiv, säker och bekväm behandlingsalternativ för symtomlindring hos patienter med lätt till måttligt ansträngningsinkontinens.

Exceptionella kliniska resultat

Vetenskapliga resultat från kliniska studier (se fliken …) visar utmärkt förbättring för lätt till måttlig ansträngningsinkontinens.

  • Nästan 70% av patienterna är torra efter 120 dagar.
  • 95% av patienterna rapporterade förbättring efter 120 dagar och 68% av alla patienter påstås vara fria från SUI symptom.
  • Förbättring av SUI i alla uppmätta parametrar.
  • Inga biverkningar noterades i någon av studierna.

Innan behandlingen är det viktigt att man har genomgått en noggrann utredning av sin stressinkontinens.

Denna utredning kan göras hos oss med en kostnad av 1000 kr eller hos ens egen gynekolog innan behandlingen hos oss. Behandlingen av IncontinLase utförs av vår gynekolog.

ink2

För mera information är du välkommen att ringa oss på 08-612 95 22

 

Forskning  (klicka på länkarna nedan)

Up to 3-year Follow-up of Patients with Vaginal Relaxation Syndrome Participating in Laser Vaginal Tightening

Laser Vaginal Tightening (LVT) – evaluation of a novel noninvasive laser treatment for vaginal relaxation syndrome

Novel Minimally Invasive VSP Er:YAG Laser Treatments in Gynecology

IncontiLase/IntimaLase – our Findings