Läkarintyg

Körkortsintyg/Hälsointyg/Läkarintyg (friskintyg)

Vi har olika typer av läkarintyg för:

• Körkort

• Studier

• Sjöfartsintyg

• Livsmedelsintyg

• Nattarbete

• Liv- och/eller pensionsförsäkring

• Adoptionsintyg

• Sjukintyg till resebyrå vid avbeställning av resa

• Sport och tävlingsidrotter

Obs! Vi utfärdar inte körkortsintyg efter nykterhetsbrott

Vid eventuellt lungröntgen tillkommer 600:- Skaffa den blankett som behövs för intyget och ta med den till oss.

På Transportstyrelsens hemsida finns blanketter som berör dig som arbetar inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

  • Intyg för utbildning- och anställning 

De flesta företag och organisationer kräver i regel bara en allmän läkarundersökning. I en del fall som t.ex. vid utlandstjänstgöringar kan ett eller flera blodprover krävas för att Du skall få Ditt intyg godkänt. Du kan själv titta på intyget om man angett några speciella undersökningar.

Kostnad själva läkarintyget: 950:- (eventuella kostnader för lab. prover tillkommer).

  • Körkortsintyg: 1 000 kr inkl. moms 
  • Körkortsintyg för ADHD/ADD: 2 000 kr inkl. moms 
  • Sportdykning 

Ett urinprov lämnas i samband med undersökningen hos oss. Kostnad läkarintyget: 950:- inkl moms.

  • Sjöfolk

Ett urinprov lämnas i samband med undersökningen hos oss. Kostnad: 1100:-

  • Adoption

Förutom själva läkarintyget krävs oftast även tuberkulos- och hiv-test, men även andra lab. prover kan förekomma. Du kommer också att få lämna ett urinprov i samband med undersökningen.

Kostnader läkarintyg 950:- (eventuella kostnader för lab. Prover, tuberkulostest, HIV-test tillkommer).

  • Pensionsförsäkring 

Förutom läkarundersökningen krävs ibland – beroende på försäkringstyp – även hivtest samt EKG. Svaret på hiv-testet tar 4-5 arbetsdagar. Du kommer också att få lämna ett urinprov i samband med undersökningen. Kostnaden för undersökningarna betalas av Dig vid besöket, men ersätts i regel av försäkringsbolaget. Tag med giltig legitimation när Du besöker oss!

Kostnader: läkarintyg 1300:- EKG- och hiv-test tillkommer.