Kondylom

Kondylom – ta bort kondylomvårtor med laser

Vad är kondylom?

Kondylom är ofarliga könsvårtor som orsakas av humant papillomvirus, HPV. Viruset smittar vid sexuella kontakter. Du kan vara smittad och smittsam utan att veta om det. Vårtorna går med tiden över av sig själva, men flera behandlingsmetoder finns. Kontakta vården om du får besvär.

Kondylomviruset liknar de virus som ger vårtor på händer och fötter. Kondylom kan orsakas av flera olika HPV-typer. Det finns andra HPV-typer som, utan att ge synliga vårtor, kan orsaka cellförändringar i livmoderhalsen, vilket kan leda till livmoderhalscancer. Vanliga kondylomvirus leder inte till livmoderhalscancer. Idag finns ett vaccin som, om det ges före sexdebuten, skyddar både mot de virusinfektioner som orsakar kondylom och de två vanligaste virustyperna som orsakar livmoderhalscancer. Oavsett var vårtorna sitter så finns viruset sannolikt överallt i slemhinnorna i underlivet.

Hur smittar kondylom?

Alla får inte vårtor av viruset. Du kan alltså vara smittad utan att veta om det. Såvitt man vet är viruset mest smittsamt då det finns synliga vårtor. Viruset kan dock finnas utan att ge symtom. Då kan man smitta sin partner utan att själv ha några besvär. Omvänt kan du lättare få vårtor om kroppens eget försvar inte fungerar som vanligt, på grund av att du är sjuk, tar läkemedel eller är gravid. Sådana vårtor försvinner oftast när immunförsvaret är normalt igen, till exempel efter förlossningen. Likaså kan rökare lättare drabbas.
Inkubationstiden, tiden från det du blivit smittad till dess sjukdomen bryter ut, är ofta flera månader. Men du kan få vårtor ett år eller senare efter det att du har blivit smittad.
Kondylom kan ibland förväxlas med talgkörtlar som normalt finns i huden och vid könsorganen. En vanlig behandling är en kräm som stimulerar immunförsvaret att bilda naturliga ämnen som bekämpar viruset så att kondylomen försvinner. Men det finns också andra typer av behandlingar, till exempel vårtmedel som innehåller cellgift (kräm eller lösning) som smörjs eller penslas på vårtorna.

Hur behandlar vi kondylom?

Vi behandlar kondylomvårtor på både kvinnor och män genom att bränna bort dem med laser. Frysning är ett annat kirurgiskt behandlingsalternativ.
Eftersom kondylom uppstår till följd av en virusinfektion finns det idag ingen behandling som kan garantera hundraprocentigt resultat. Det finns alltid en viss risk att problemen kommer tillbaka.