Kirurgisk laser

Födelsemärken/leverfläckar

pr-6Ta bort leverfläckar, pigmentfläckar och vårtor med laser

Alla människor har födelsemärken. En del syns redan vid födseln, men de flesta kommer senare i livet. Födelsemärken kan se olika ut när det gäller färg, form och storlek. Nästan alla är ofarliga, men enstaka födelsemärken kan förändras till elakartade tumörer. Dessa är dock mycket ovanliga hos barn och ungdomar under 18 år. Många människor har svårt att skilja mellan leverfläckar (nevus) och övriga hudförändringar såsom t. ex. fibrom, hudflikar, hudvårtor, spider-naevus m.m.

Det är därför viktigt att ALLA hudförändringar bedöms av läkare innan man bestämmer sig för att låta behandla dessa. Fotona dynamis har en kirurgisk laser som vi använder för att ta bort hudfläckar, vårtor, fibrom och xantelasma.

Behandlingen är mycket snabb och effektiv, blödningen är minimal och resultatet är oftast permanent. Metoden innebär att hudförändringen efter lokalbedövning utsätts för ett så starkt laserljus att den förångas. En skorpa kommer att bildas över det behandlade området, som kommer att sitta kvar i 1-2 veckor. När skorpan fallit av kan huden vara rosa eller röd. Färgen försvinner efter en tid. Viktigt är att inte peta på förändringen under den tiden. Det kan ta några månader innan huden helt återfått sin normala pigmentering.

Vad bör man iaktta efter behandlingen?
Duschning och lätt tvätt med vanlig tvål är tillåten efter ett dygn. Applicera inte salvor eller make-up förrän sårskorpan är borta. Peta inte på sårskorpan och försök inte dra av den. Vid stora sårområden, undvik att bli allt för svettig tills sårskorpan ramlat bort. Bada inte i pooler eller öppna vatten. Ingen bastu eller bad i badkar så länge skorpan sitter kvar. Solning efter behandling kan ske under de närmsta 2 månaderna om man täcker området med solkräm med faktor 45-60, eller med plåster.

NAB Hälsocenter - Leverfläck

IncontiLase – inkontinensbehandling med laser

Ansträngningsinkontinens

Stress- eller ansträngningsinkontinens innebär problem att hålla urinen i samband med fysisk aktivitet eller hosta och är ett mycket vanligt problem bland kvinnor. Många kvinnor drabbas av stressinkontinens i samband med graviditet och förlossning.  I vissa fall kan det finnas ett genetiskt samband.

Nu finns det en ny, effektiv behandling för lätt till måttlig stressinkontinens-IncontiLase

Hur fungerar IncontiLase?

Tekniken påverkar termiskt den vaginala vävnaden, stimulerar kollagen ombyggnad med nya kollagenfibrer i regionen urinrörets mynning, samt i området längs den främre vaginalväggen.

Unika fördelar med IntcontiLase ™ för dig som lider av stressinkontinens

En stor fördel med IncontiLase är att förfarandet är utan kirurgi, blödning, suturer och är nästan smärtfritt. Återhämtningen är extremt snabb utan behov för användning av analgetika eller antibiotika.

Patienter kan omedelbart återgå till sina normala dagliga aktiviteter. Ingen speciell pre-op beredning eller post-op försiktighetsåtgärder är nödvändiga.

Vanligtvis rekommenderas två behandlingar. Undersökningar bekräftar att IncontiLase är en effektiv, säker och bekväm behandlingsalternativ för symtomlindring hos patienter med lätt till måttligt ansträngningsinkontinens.

Exceptionella kliniska resultat

Vetenskapliga resultat från kliniska studier (se fliken …) visar utmärkt förbättring för lätt till måttlig ansträngningsinkontinens.

Innan behandlingen är det viktigt att man har genomgått en noggrann utredning av sin stressinkontinens.

Denna utredning kan göras hos oss med en kostnad av 1000 kr eller hos ens egen gynekolog innan behandlingen hos oss. Behandlingen av IncontinLase utförs av vår gynekolog.

  • Nästan 70% av patienterna är torra efter 120 dagar.
  • 95% av patienterna rapporterade förbättring efter 120 dagar och 68% av alla patienter påstås vara fria från SUI symptom.
  • Förbättring av SUI i alla uppmätta parametrar.
  • Inga biverkningar noterades i någon av studierna.

För mera information är du välkommen att ringa oss på 08-612 95 22

IncontiLase

IntimaLase-vaginal tightening med laser

Vad är IntimaLase?

IntimaLase är en unik, icke-invasiv fototermisk åtstramning av den vaginala kanalen. Kliniska studier har visat att IntimaLase är en effektiv, enkel att utföra, och säker procedur.

IntimaLase rekommenderas för Patienter som lider av förslappad slidöppning, vilket är förlusten av den optimala strukturella formen i slidan.

Hur fungerar IntimaLase?

Tekniken påverkar termiskt den vaginala vävnaden, stimulerar kollagenombyggnad och syntes av nya kollagenfibrer i vaginalslemhinnans vävnad.

Slutresultatet av kollagenneogenesis och ombyggnad är åtdragning av vaginala kanalen.

Unika fördelar med IntimaLase

IntimaLase är ett icke-kirurgisk förfarande med en säkrare, snabbare och mer patientvänlig lösning för dig som vill undvika de oönskade komplikationer som finns med andra kirurgiska metoder.

Kliniska resultat visar en  större sexuell tillfredsställelse och signifikant förbättring i patientens livskvalitet.

Vanligtvis rekommenderas två behandlingar. Ingen speciell pre-op förberedelse eller några post-op försiktighetsåtgärder är nödvändiga. Patienten kan omedelbart återgå till sina normala dagliga aktiviteter.

Exceptionella kliniska resultat

De senaste vetenskapliga resultaten visar tydligt stora förbättringar i vaginal täthet och sexuell tillfredsställelse.

95% bedömde förändringen av deras vaginala täthet starkt eller måttligt bättre efter IntimaLase behandling.

Hög patienttillfredsställelse (97%).

IntimaLase

Ta bort kondylom

Kondylom är ofarliga könsvårtor som orsakas av humant papillomvirus, HPV.
Viruset smittar vid sexuella kontakter. Du kan vara smittad och smittsam utan att veta om det. Vårtorna går med tiden över av sig själva, men flera behandlingsmetoder finns. Kontakta vården om du får besvär.
Kondylomviruset liknar de virus som ger vårtor på händer och fötter. Kondylom kan orsakas av flera olika HPV-typer. Det finns andra HPV-typer som, utan att ge synliga vårtor, kan orsaka cellförändringar i livmoderhalsen, vilket kan leda till livmoderhalscancer. Vanliga kondylomvirus leder inte till livmoderhalscancer.
Idag finns ett vaccin som, om det ges före sexdebuten, skyddar både mot de virusinfektioner som orsakar kondylom och de två vanligaste virustyperna som orsakar livmoderhalscancer. Oavsett var vårtorna sitter så finns viruset sannolikt överallt i slemhinnorna i underlivet. Men alla får inte vårtor av viruset. Du kan alltså vara smittad utan att veta om det. Såvitt man vet är viruset mest smittsamt då det finns synliga vårtor. Viruset kan dock finnas utan att ge symtom. Då kan man smitta sin partner utan att själv ha några besvär. Omvänt kan du lättare få vårtor om kroppens eget försvar inte fungerar som vanligt, på grund av att du är sjuk, tar läkemedel eller är gravid. Sådana vårtor försvinner oftast när immunförsvaret är normalt igen, till exempel efter förlossningen. Likaså kan rökare lättare drabbas. Inkubationstiden, tiden från det du blivit smittad till dess sjukdomen bryter ut, är ofta flera månader. Men du kan få vårtor ett år eller senare efter det att du har blivit smittad.
Kondylom kan ibland förväxlas med talgkörtlar som normalt finns i huden och vid könsorganen. En vanlig behandling är en kräm som stimulerar immunförsvaret att bilda naturliga ämnen som bekämpar viruset så att kondylomen försvinner. Men det finns också andra typer av behandlingar, till exempel vårtmedel som innehåller cellgift (kräm eller lösning) som smörjs eller penslas på vårtorna.

 

Vi behandlar kondylom på både kvinnor och män genom att bränna bort dem med laser. Frysning är ett annat kirurgiskt behandlingsalternativ.

Laserbehandling mot snarkning – NightLaseTM

Den nya laserbehandlingen penetrerar djupt och hjälper dig att förbättra både sömn och hälsa.

Att få sömnen störd av snarkningar kan göra oss trötta, nedstämda och irritabla och i värsta fall öka risken för högt blodtryck, hjärtinfarkt och diabetes. Nu finns den senaste smärtfria laserbehandling NightLaseTM, som hjälper till att öppna upp luftvägarna i svalget och på så vis effektivt motverka snarkningar. Metoden är snabb och skonsam och kräver varken bedövning eller narkos.

Hur många behandlingar behövs?

Det behövs två till tre behandlingar med två till fyra veckors mellanrum. De allra flesta upplever en markant förbättring redan direkt efter en behandling med NightLaseTM. Varje behandling tar ca 30 minuter. Direkt efter behandling kan du gå tillbaka till jobbet, köra bil och leva som vanligt. I enstaka fall kan du känna lätt halsobehag ett par dagar – ungefär som vid en förkylning.

Vad är snarkningar?

Snarkning är ljudet av de vibrationer i gommen och de övre luftvägarna som uppstår när luftpassaget i svalget är för trångt. Oftast beror snarkningarna på att muskulaturen som normalt håller luftvägarna öppna, slappnar av i sömnen vilket gör passagen smalare. Andra orsaker till snarkningar kan vara hinder i näshålan, fett som samlats i och runt strupen eller felplacerad käke, slapphet i svalget, övervikt och alkoholkonsumtion. Snarkning via näsan beror ofta på för trånga eller sneda näsgångar, svullna slemhinnor, stora näsmusslor eller polyper som täpper till luftvägarna och gör det svårare att andas. En del som snarkar kraftig kan också lida av sömnapné, det vill säga andningsuppehåll i sömnen. Män snarkar mer än kvinnor och forskarna antar att kvinnor skyddas genom det kvinnliga könshormonet progesteron, så länge de är i barnafödande ålder. Efter klimakteriet börjar även många kvinnor att snarka. Det finns två olika former av snarkning – social och medicinsk. Medicinsk snarkning kan ge andningsuppehåll vilket är farligt, medan social snarkning inte är medicinskt farlig.

Hur fungerar laserbehandlingen?

Eftersom laserljus absorberas på ett kontrollerat sätt, kan man med hjälp av laser värma vävnad väldigt exakt. Vävnad som värms drar ihop sig och stramas upp och slemhinnorna i munnen krymper ofta extra mycket. Eftersom snarkning ofta beror på förslappad gom, ger en uppstramningen en öppnare andningsväg och snarkningarna reduceras.

För vem passar NightLase-behandlingen?

Resultatet varierar beroende på hur dina luftvägar ser ut och din goms anatomiska struktur. Bäst resultat får den som faller under klass 1 till klass 3 i den så kallade Mallampati-skalan (se figur 1 till höger). Personer med Mallampati klass 4 har väldigt trångt svalg och kommer därför få en något begränsad effekt av behandlingen.

Du ska inte välja laserbehandling om du:

– Har epilepsi

– Är gravid

– Tar mediciner som ger ljuskänslighet

– Lider av en blodsjukdom

– Har en malign tumör

Anställd – Skattefri förmån genom bruttolöneavdrag om arbetsgivaren står för kostnaden av snarkbehandlingen. Då krävs skritlig bekräftelse från arbetsgivare vid första besöket.

Egenföretagare – Snarkbehandling med laser är avdragsgillt

Du har själv ansvar att kontakta skatteverket för att bekräfta under vilka omständigheter dessa avdrag gäller just dig.

För patienter som bor utanför Stockholm finns möjlighet till kostnadsfri övernattning i samband med behandling. För vidare information vänligen kontakta kliniken.

Snarkbehandling

Analflikar & Hudflikar

Vi använder oss av Fotona Erbium Laser & Co2 Laser för att ta bort analflikar och hudflikar. Dessa lasertyper är kirurgiska och har skärande, förångande och koagulerande funktion. Med laserbehandlingar är risken för ärrbildning, blödning och infektion, betydligt mindre än vid traditionell kirurgisk behandling.

Flikarna skärs bort och såret lämnas helt öppet. Dessa sår läker oftast mycket snabbt.

Hudslipning

ansikteHudslipning med Erbium laser

Erbiumlasern är en slipande/skärande laser som vi använder för att göra underverk med åldrad, rynkig hud samt acneärr.

Före din laserslipning får du bedövning och du kan gå hem direkt efter behandlingen. Läkningsprocessen tar ca 2-3 veckor. Då huden är lite känslig direkt efter behandlingen behöver man vara extra försiktig i solen de första sex månaderna och solskyddskräm med hög skyddsfaktor skall användas dagligen efter behandling. Solskyddsfaktor med minst SPF 30+ ska användas. Förbättringen är omedelbar och håller i många år.

Penila Papler

Penila papler är små vårtor eller taggar som sitter runt ollonkanten. De påminner utseendemässigt om könssjukdomen kondylom, men är till skillnad från kondylom, helt ofarligt och inte smittsamt.

Man kan ha flera penila papler eller enstaka. Penila papler kan sitta runt om hela ollonet eller på bara en sida. Dessa vårtor försvinner inte av sig själva men är som sagt ofarliga och tas bort av rent kosmetiska skäl. Vi använder oss av Fotona Erbium Laser & Co2 Laser för att ta bort penila papler. Dessa två lasertyper är kirurgiska och har skärande, förångande och koagulerande funktion. Med laserbehandlingar är risken för ärrbildning, blödning och infektion, betydligt mindre än vid traditionell kirurgisk behandling.

Laserbehandlingen

En timme före laserbehandlingen får patienten sätta en bedövningskräm på området för att göra behandlingen så smärtfri som möjligt. Detta gör man alltså själv innan man kommer till kliniken för ingreppet. Själva laserbehandlingen tar ca 20-40 minuter och innebär att vårtorna förångas bort en och en. Kvar blir en liten skorpa på den plats där vårtan har suttit. Såret brukar läka på 7-10 dagar. Under den tiden ska du undvika samliv och bad.

Pigmentfläckar

De flesta typer av pigmentförändringar (hyperpigmentering) uppstår genom att huden fläckvis har en överproduktion av melanin, samma ämne som gör att man blir brun av solen. I vissa fall ser dessa ut som mörka prickar eller fläckar, i andra fall täcker de lite större områden och är mer ljusbruna till färgen (Melasma). Vanligast är dessa pigmentfläckar uppstår på grund av för mycket sol i förhållande till vad huden tål. Det kan också bero på hormonförändringar som orsakats av graviditet, p-piller eller andra mediciner. Det förekommer även hos yngre och medelåders kvinnor utan att man kan fastställa att de har uppstått på grund av dessa faktorer. Många uppfattar dessa förändringar som ett ”fläckigt” utseende.

I vilken utsträckning hudförändringarna uppkommer beror på vanor och ärftliga anlag. Hur man behandlar en pigmentförändring beror på hur djupt denna ligger. Man talar om epidermala, dermala eller mixade förändringar. Epidermala förändringar är lättare att ta bort än dermala förändringar. Dessutom kan man definiera pigmentförändringar beroende om pigmentet finns i eller utanför cellerna, intra eller extracellulärt Pigmentfläckar på handryggarna kan också tas bort Räcker en behandling? Vissa pigmentförändringar går bra att ta bort på en behandling och det gäller de som vi tar bort med kirurgisk laser. Många pigmentförändringar kräver dock flera behandlingar för att successivt försvinna. Alla pigmentfläckar försvinner inte heller helt utan bleknar bort i olika utsträckning. Vi kan aldrig i förväg garantera vare sig antalet behandlingar eller ett visst slutresultat.

Ta bort Xantelasma

Kolesterolbildningar, vanligtvis förekommande på undre och övre ögonlock tas bort med laser eller diatermi. Behandlingsmetod och kostnad bedöms på plats och beror på områdets omfattning. Xantelasma kan vara ett tecken på att du bör göra en hälsokontroll. I de fall där xantelasman är till följd av sjukdom är denna återkommande. Om du i grunden är helt frisk försvinner xantelasman och kommer inte tillbaka. Xantelasma är en åkomma som stör rent kosmetiskt, men den påverkar inte synen på något sätt. På grund av detta är det ovanligt att man kan få en operation betald via den skattefinansierade vården. Lösningen är att besöka en privatklinik.

Den främsta orsaken till xantelasma är förhöjda blodfetter och det är främst äldre som drabbas av åkomman. Om en yngre person drabbas av xantelasma är det ett tydligt tecken på förhöjda kolesterolvärden. När man upptäcker gula fläckar vid ögat bör man ganska snart boka en läkartid för att göra en komplett hälsoundersökning med blodprover. Höga halter av LDL-kolesterol kan nämligen ge upphov till allvarliga hälsoproblem.

Ta bort Melasma

Vad är melasma?

Melasma är en utbredd pigmentering i stora delar av ansiktet, ofta på överläppen och panna, nästan som ett kartliknande utseende. Melasma kan vara mycket svårt att behandla. Melasma har dock en stor tendens att recidivera, det vill säga återkomma så fort huden utsätts för sol igen varför man efter behandling måste vara försiktig med sol och rekommenderas använda solskyddsfaktor. Nu kan man behandla melasma med fraktionerad laser. En behandling med fraktionerad laser förbättrar avsevärt ditt utseende.

Hur fungerar det?

Laserljuset åstadkommer en nybildning av hud genom att den gör små mikroskopiska punkter där det nybildas hud som inte är pigmenterad. En del pigmenteringar försvinner helt utan att man ens sett var de suttit. Exakt vilket resultat vi kan åstadkomma på just dig kan vi omöjligen garantera i förväg. Melasma kan sitta på olika djup och vara olika intensiv. Man erhåller en varierande grad av förbättring. Hur stor denna förbättring blir är mycket individuell och beror till stor dels på melasmans djup och pigmenttäthet. Olika personer svarar bra på olika behandlingar. Vi kan aldrig i förväg garantera ett visst resultat på en behandling. Antalet behandlingar kan också variera mellan olika personer. Fyra behandlingar är det vanligaste, men vissa blir betydligt förbättrade på en gång. Hos andra kan det behöva göras sex behandlingar eller mer för att uppnå samma resultat. Efteråt kan huden bli lite upphöjd och lätt rosafärgad i ett par dagar, men det blir inget riktigt sår. Inget förband eller plåster behövs men du kan om du önskar ha ett lätt förband över det behandlade stället. Du kan fjälla ett par dagar där man behandlat. Det beror på att det är ny hud som bildas och som stöter bort den gamla. Punkter där det nybildas hud som inte är pigmenterad.

Hudvårtor

Vårtor förekommer i regel på händer och fötter och orsakas av ett virus. De vanligaste smittkällorna är omklädningsrum på gym och i simhallar, eller kontakt hud mot hud med en smittad person. Vårtviruset är ofarligt men många gånger svårt att bli av med. Det kan dröja ca 2-3 år innan en vårta försvinner av sig självt. Eftersom vårtor uppstår till följd av en virusinfektion finns det idag ingen behandling som kan garantera hundraprocentigt resultat. Det finns alltid en viss risk att problemen kommer tillbaka. Vårtor i ansiktet behandlas ofta i omgångar för att få ett bättre slutresultat. Dessa ”vårtor” är i allmänhet ganska djupa och kommer i de flesta fall att växa ut efter den första behandlingen. Stora finger- och fotvårtor kan behöva 2-3 behandlingar. Efter första behandlingen av fot- och handvårtor kan vilande virus finnas kvar i huden. Dessa kan orsaka nya vårtor på samma ställen, men efter ytterligare en eller två behandlingar är de allra flesta fria från vårtor.

Metoden innebär att vårtan efter lokalbedövning utsätts för ett så starkt laserljus att den förångas. En skorpa kommer att bildas över det behandlade området och den kommer att sitta kvar i 1-2 veckor. när skorpan fallit av kan huden vara blek, rosa eller röd. Färgen försvinner efter en tid. Viktigt är att inte peta på förändringen under den tiden. Det kan ta några månader innan huden helt återfått sin normala pigmentering.

Vad bör man iaktta efter behandlingen? 

Duschning och lätt tvätt med vanlig tvål är tillåten. Sätt inte salvor eller make-up förrän sårskorpan är borta. Peta inte på sårskorpan och försök inte dra av den. Vid stora sårområden undvik att bli allt för svettig tills sårskorpan ramlat bort. Bada inte i pooler eller öppna vatten. Ingen bastu eller bad i badkar så länge skorpan sitter kvar. Solning efter behandling kan ske under de närmsta 2 månader om man täcker området med solkräm med faktor 45-60, eller plåster om du skall sola.

Ärrbildning

För olika typer av ärr och för olika delar på kroppen så använder man med fördel Fraktionerad laser.

Ärr på kroppen/ansiktet framkallade av operationer, leverfläcksborttagning, olyckor eller självförvållning går att förbättra till den grad, att de är osynliga för ögat. Detta kan kräva upprepade behandlingar på större ärr, och konsultation görs på ärren innan behandling.

Det finns ingen metod som helt kan ta bort alla ärr utan man erhåller en varierande grad av förbättring.

Hur stor denna förbättring blir är mycket individuell och beror till stor dels på ärrens stramhet och att olika personer svarar bra på olika behandlingar.Vi kan aldrig i förväg garantera ett visst resultat på en behandling.

Ärrbildning

Ögonlocksoperation

En ögonlocksplastik är ett plastikkirurgiskt ingrepp som utförs i syfte att avlägsna överskottshud samt muskel- och fettvävnad från området i/omkring de övre och undre ögonlocken. En ögonlocksplastik minimerar på så sätt hängande övre ögonlock och påsar under ögonen – tillstånd som får dig att se äldre och tröttare ut än vad du känner dig. När vi åldras minskar elasticiteten och stabiliteten i hud och bindväv, musklerna blir slappa, vilket medför att vi får påsar på övre ögonlocken och även under ögat. För mycket överskottshud kan medföra att synfältet minskas och vi känner oss tröttare. Övre ögonlocksplastik: Operationen görs i lokalanestesi enbart eller i kombination med intravenöst sömnmedel. Via ett snitt i vecket ovan ögonfransarna ca 6-7 mm upp borttages en oval med hudöverskott. Snittet följer hudvecket fram till yttre ögonvrån, eller vid behov strax bortom denna. Om fettet buktar fram så hämtas den buktande delen ut. Snittet slutes med tunn nylontråd Nedre ögonlocksplastik: Här läggs snittet så nära man kan vid den undre ögonlockskanten. Snittet når ut på sidan vid yttre ögonvrån. På undre ögonlocket kan endast en smal hudstrimma tas bort för annars finns risk för neddragning av undre ögonlocket. Ögonlockshuden stramas upp och sträcks åt sidan. Man uthämtar överskottet av ögonlocksfett också om detta är framträdande. En teknik finns också då fettöverskottet hämtas ut via undre ögonlockets insida, detta kan vara ett alternativ om fettet buktar fram utan hudöverskott. Även här används tunn nylontråd för att sy igen snitten.

Efter operation: Du ligger kvar någon timme på kliniken med kylbandage på ögonlocken för att minska svullnaden och blödningen. Hemma bör man ha kompresser som man byter regelbundet liggande i en tallrik med kallt vatten i kylskåpet. Det är lämpligt att använda kylbandage de första tre dygnen efter ingreppet. Duscha går bra efter 2 dagar men tänk på att inte använda för varmt vatten eller gnugga dig i ögonen. Undvik ång- och bastubad någon månad efter operationen. Också lämpligt med en extra huvudkudde nattetid och att undvika att böja sig framåt. Du skall hålla huvudet högt de första dagarna.