Intimkirurgi

Intimkirurgi

Intimkirurgi innebär korrigering av det kvinnliga könsorganet. Intimkirurgi utförs dels av estetiska skäl & på grund av fysiska problem. Skavande inre blygdläppar kan orsaka lidande vid sportaktiviteter, cykling, etc. Även vid samlag kan det vara smärtsamt då de kan komma i kläm. Upplevelse av asymmetri eller andra estetiska defekter är andra orsaker. De vanligaste korrigeringarna är vaginalförsnävning och blygdläppsförminskning.

Vaginalförsnävning

Idag utför vi framgångsrikt vaginalförsnävning med laser lika effektivt som vid traditionell kirurgisk behandling. En vaginaltightening (slidförsnävning) kan vara aktuellt efter förlossning som orsakat att vaginans vävnader töjts ut, eller i rent anti-aging syfte. Behandlingen är smärtfri, biverkningsfri och passar den som vill undvika onödiga risker. Man kan omedelbart återgå till arbete och vardagsliv med endast ett fåtal restriktioner såsom träning, bad och samlag. Detta bör undvikas ca 2-3 veckor.

Blygdläppsförminskning 

Blygdläppsförminskning utförs i lokalbedövning & ingreppet går ut på att överskottsvävnad avlägsnas från de inre blygdläpparna. Smärtstillande ges som premedicinering 1 timme innan ingreppet. Efteråt får patienten, om det behövs, stanna ett par timmar på kliniken. Efter ca 1 vecka kan man återgå till arbete & vardagsliv med endast ett fåtal restriktioner såsom träning, bad & samlag. Detta bör undvikas ca 6 veckor. Det är vanligt att känna visst svullnad & obehag i upp till 1 vecka. Den första tiden kan man blöda något. Alla stygn är resorbara & försvinner av sig själva.

IntimaLase-vaginal tightening med laser

Vad är IntimaLase?

IntimaLase är en unik, icke-invasiv fototermisk åtstramning av den vaginala kanalen. Kliniska studier har visat att IntimaLase är en effektiv, enkel att utföra, och säker procedur.

IntimaLase rekommenderas för Patienter som lider av förslappad slidöppning, vilket är förlusten av den optimala strukturella formen i slidan.

Hur fungerar IntimaLase?

Tekniken påverkar termiskt den vaginala vävnaden, stimulerar kollagenombyggnad och syntes av nya kollagenfibrer i vaginalslemhinnans vävnad.

Slutresultatet av kollagenneogenesis och ombyggnad är åtdragning av vaginala kanalen.

Unika fördelar med IntimaLase

IntimaLase är ett icke-kirurgisk förfarande med en säkrare, snabbare och mer patientvänlig lösning för dig som vill undvika de oönskade komplikationer som finns med andra kirurgiska metoder.

Kliniska resultat visar en  större sexuell tillfredsställelse och signifikant förbättring i patientens livskvalitet.

Vanligtvis rekommenderas två behandlingar. Ingen speciell pre-op förberedelse eller några post-op försiktighetsåtgärder är nödvändiga. Patienten kan omedelbart återgå till sina normala dagliga aktiviteter.

Exceptionella kliniska resultat

De senaste vetenskapliga resultaten visar tydligt stora förbättringar i vaginal täthet och sexuell tillfredsställelse.

95% bedömde förändringen av deras vaginala täthet starkt eller måttligt bättre efter IntimaLase behandling.

Hög patienttillfredsställelse (97%).

IntimaLase

IncontiLase – inkontinensbehandling med laser

Ansträngningsinkontinens

Stress- eller ansträngningsinkontinens innebär problem att hålla urinen i samband med fysisk aktivitet eller hosta och är ett mycket vanligt problem bland kvinnor. Många kvinnor drabbas av stressinkontinens i samband med graviditet och förlossning. I vissa fall kan det finnas ett genetiskt samband. Nu finns det en ny, effektiv behandling för lätt till måttlig stressinkontinens-IncontiLase. Hur fungerar IncontiLase?

Tekniken påverkar termiskt den vaginala vävnaden, stimulerar kollagen ombyggnad med nya kollagenfibrer i regionen urinrörets mynning, samt i området längs den främre vaginalväggen. Unika fördelar med IntcontiLase ™ för dig som lider av stressinkontinens. En stor fördel med IncontiLase är att förfarandet är utan kirurgi, blödning, suturer och är nästan smärtfritt. Återhämtningen är extremt snabb utan behov för användning av analgetika eller antibiotika. Patienter kan omedelbart återgå till sina normala dagliga aktiviteter. Ingen speciell pre-op beredning eller post-op försiktighetsåtgärder är nödvändiga. Vanligtvis rekommenderas två behandlingar. Undersökningar bekräftar att IncontiLase är en effektiv, säker och bekväm behandlingsalternativ för symtomlindring hos patienter med lätt till måttligt ansträngningsinkontinens. Exceptionella kliniska resultat Vetenskapliga resultat från kliniska studier (se fliken …) visar utmärkt förbättring för lätt till måttlig ansträngningsinkontinens.

  • Nästan 70% av patienterna är torra efter 120 dagar.
  • 95% av patienterna rapporterade förbättring efter 120 dagar och 68% av alla patienter påstås vara fria från SUI symptom.
  • Förbättring av SUI i alla uppmätta parametrar.
  • Inga biverkningar noterades i någon av studierna.

Innan behandlingen är det viktigt att man har genomgått en noggrann utredning av sin stressinkontinens. Denna utredning kan göras hos oss med en kostnad av 1000 kr eller hos ens egen gynekolog innan behandlingen hos oss. Behandlingen av IncontinLase utförs av vår gynekolog.

För mera information är du välkommen att ringa oss på 08-612 95 22

IncontiLase

Ta bort kondylom

Kondylom är ofarliga könsvårtor som orsakas av humant papillomvirus, HPV. Viruset smittar vid sexuella kontakter. Du kan vara smittad och smittsam utan att veta om det. Vårtorna går med tiden över av sig själva, men flera behandlingsmetoder finns. Kontakta vården om du får besvär. Kondylomviruset liknar de virus som ger vårtor på händer och fötter. Kondylom kan orsakas av flera olika HPV-typer. Det finns andra HPV-typer som, utan att ge synliga vårtor, kan orsaka cellförändringar i livmoderhalsen, vilket kan leda till livmoderhalscancer. Vanliga kondylomvirus leder inte till livmoderhalscancer. Idag finns ett vaccin som, om det ges före sexdebuten, skyddar både mot de virusinfektioner som orsakar kondylom och de två vanligaste virustyperna som orsakar livmoderhalscancer. Oavsett var vårtorna sitter så finns viruset sannolikt överallt i slemhinnorna i underlivet. Men alla får inte vårtor av viruset. Du kan alltså vara smittad utan att veta om det. Såvitt man vet är viruset mest smittsamt då det finns synliga vårtor. Viruset kan dock finnas utan att ge symtom. Då kan man smitta sin partner utan att själv ha några besvär. Omvänt kan du lättare få vårtor om kroppens eget försvar inte fungerar som vanligt, på grund av att du är sjuk, tar läkemedel eller är gravid. Sådana vårtor försvinner oftast när immunförsvaret är normalt igen, till exempel efter förlossningen. Likaså kan rökare lättare drabbas. Inkubationstiden, tiden från det du blivit smittad till dess sjukdomen bryter ut, är ofta flera månader. Men du kan få vårtor ett år eller senare efter det att du har blivit smittad. Kondylom kan ibland förväxlas med talgkörtlar som normalt finns i huden och vid könsorganen. En vanlig behandling är en kräm som stimulerar immunförsvaret att bilda naturliga ämnen som bekämpar viruset så att kondylomen försvinner. Men det finns också andra typer av behandlingar, till exempel vårtmedel som innehåller cellgift (kräm eller lösning) som smörjs eller penslas på vårtorna. Vi behandlar kondylom på både kvinnor och män genom att bränna bort dem med laser. Frysning är ett annat kirurgiskt behandlingsalternativ.

Intimkirurgi

Intimkirurgi innebär korrigering av det kvinnliga könsorganet. Intimkirurgi utförs dels av estetiska skäl & på grund av fysiska problem. Skavande inre blygdläppar kan orsaka lidande vid sportaktiviteter, cykling, etc. Även vid samlag kan det vara smärtsamt då de kan komma i kläm. Upplevelse av asymmetri eller andra estetiska defekter är andra orsaker. De vanligaste korrigeringarna är vaginalförsnävning & blygdläppsförminskning.

Vaginalförsnävning

Idag utför vi framgångsrikt vaginalförsnävning med laser lika effektivt som vid traditionell kirurgisk behandling. En vaginaltightening (slidförsnävning) kan vara aktuellt efter förlossning som orsakat att vaginans vävnader töjts ut, eller i rent anti-aging syfte. Behandlingen är smärtfri, biverkningsfri & passar den som vill undvika onödiga risker. Man kan omedelbart återgå till arbete & vardagsliv med endast ett fåtal restriktioner såsom träning, bad & samlag. Detta bör undvikas ca 2-3 veckor.

Blygdläppsförminskning 

Blygdläppsförminskning utförs i lokalbedövning & ingreppet går ut på att överskottsvävnad avlägsnas från de inre blygdläpparna. Smärtstillande ges som premedicinering 1 timme innan ingreppet. Efteråt får patienten, om det behövs, stanna ett par timmar på kliniken. Efter ca 1 vecka kan man återgå till arbete & vardagsliv med endast ett fåtal restriktioner såsom träning, bad & samlag. Detta bör undvikas ca 6 veckor. Det är vanligt att känna visst svullnad & obehag i upp till 1 vecka. Den första tiden kan man blöda något. Alla stygn är resorbara & försvinner av sig själva.

Penila Papler

Penila papler är små vårtor eller taggar som sitter runt ollonkanten. Depåminner utseendemässigt om könssjukdomen kondylom, men är till skillnad från kondylom, helt ofarligt och inte smittsamt.

Man kan ha flera penila papler eller enstaka. Penila papler kan sitta runt om hela ollonet eller på bara en sida. Dessa vårtor försvinner inte av sig själva men är som sagt ofarliga & tas bort av rent kosmetiska skäl. Vi använder oss av Fotona Erbium Laser & Co2 Laser för att ta bort penila papler. Dessa två lasertyper är kirurgiska & har skärande, förångande & koagulerande funktion.  Med laserbehandlingar är risken för ärrbildning, blödning & infektion, betydligt mindre än vid traditionell kirurgisk behandling.

Laserbehandlingen

En timme före laserbehandlingen får patienten sätta en bedövningskräm på området för att göra behandlingen så smärtfri som möjligt. Detta gör man alltså själv innan man kommer till kliniken för ingreppet. Själva laserbehandlingen tar ca 20-40 minuter & innebär att vårtorna förångas bort en och en. Kvar blir en liten skorpa på den plats där vårtan har suttit. Såret brukar läka på 7-10 dagar. Under den tiden ska du undvika samliv & bad.

penila_paplar

IntimaLase-vaginal tightening med laser

Vad är IntimaLase?

IntimaLase är en unik, icke-invasiv fototermisk åtstramning av den vaginala kanalen. Kliniska studier har visat att IntimaLase är en effektiv, enkel att utföra, och säker procedur.

IntimaLase rekommenderas för Patienter som lider av förslappad slidöppning, vilket är förlusten av den optimala strukturella formen i slidan.

Hur fungerar IntimaLase?

Tekniken påverkar termiskt den vaginala vävnaden, stimulerar kollagenombyggnad och syntes av nya kollagenfibrer i vaginalslemhinnans vävnad. Slutresultatet av kollagenneogenesis och ombyggnad är åtdragning av vaginala kanalen.

Unika fördelar med IntimaLase

IntimaLase är ett icke-kirurgisk förfarande med en säkrare, snabbare och mer patientvänlig lösning för dig som vill undvika de oönskade komplikationer som finns med andra kirurgiska metoder. Kliniska resultat visar en  större sexuell tillfredsställelse och signifikant förbättring i patientens livskvalitet. Vanligtvis rekommenderas två behandlingar. Ingen speciell pre-op förberedelse eller några post-op försiktighetsåtgärder är nödvändiga. Patienten kan omedelbart återgå till sina normala dagliga aktiviteter.

Exceptionella kliniska resultat

De senaste vetenskapliga resultaten visar tydligt stora förbättringar i vaginal täthet och sexuell tillfredsställelse.

95% bedömde förändringen av deras vaginala täthet starkt eller måttligt bättre efter IntimaLase behandling.

Hög patienttillfredsställelse (97%).

IntimaLase