Fotvårtor, handvårtor, skäggvårtor & hudvårtor

Fotvårtor, handvårtor, skäggvårtor & hudvårtor

Ta bort fotvårtor, handvårtor, skäggvårtor & hudvårtor med laser

Hand- och fotvårtor är oftast orsakade av virus. Dessa kan vara svårbehandlade då viruset kan finnas kvar i kroppen och man kan därför inte garantera att vårtan inte kommer tillbaka. Ibland behövs 2 behandlingar för att de ska försvinna.

Platta vårtor är särskilt svårbehandlade. Ibland måste laserbehandlingen uppföljas av kirurgisk behandling och framförallt om det gäller platta fotvårtor i fotsulan.
Man ska vara medveten om att då dessa vårtor orsakas av virus finns alltid risk att de återkommer.

Vi behandlar alltså hand- och fotvårtor med två olika lasermetoder. De vårtor som är upphöjda och finns på händer och fötter behandlar vi med en Nd:Yag laser. Denna metod innebär att man inte skadar huden på ytan utan laserljuset går djupt ner till vårtans rot. På detta sätt eliminerar man viruset lokalt. Den behandlade hudytan får endast en rodnad som är övergående och efter ca 4 – 5 veckor brukar vårtan lossna av sig själv. Detta kan ibland behöva upprepas ett par gånger, men för de flesta är en behandling tillräcklig. Metoden är snabb och infektions- och biverkningsfri. Vad gäller platta vårtor, framförallt de som är placerade i fotsulan, är de mycket mer svårbehandlade. Behandlingen är i dessa fall inte lika effektiv som vid upphöjda.

I de fall där kirurgisk behandling krävs ökar risken för infektioner. Då är det viktigt att tänka på att inte blöta ner det behandlade området på två dagar efter det att du gjort behandlingen. Du bör inte heller basta eller bada under en till två veckor efter behandlingen. Om vårtan suttit under foten bör man avlasta foten några dagar, tills det bildats en starkare skorpa, och undvika fotsvett genom att inte använda skor längre stunder. Därför är det bra att göra behandlingen när du inte har andra planer och aktiviteter. Dessutom är det viktigt att tänka på att man inte kommer att kunna stödja på foten direkt efter behandlingen, varför det är bra att man tar bilen eller blir skjutsad.

Pris icke kirurgisk metod, Nd:yag laser (behandling av vanliga, upphöjda vårtor):

1 st. 1 200 kr

2 st. 2 000 kr, därefter per tillkommande vårta 500 kr/st.

Pris kirurgisk metod (platta vårtor på övre delen av kroppen):

1 st. 1 500 kr

2 st. 2 500 kr, därefter per tillkommande vårta 500 kr/st.

Pris fotvårta (fotsula):

1 st. 2 000 kr

2 st. 3 000 kr, därefter per tillkommande vårta 500 kr/st.

Vid fler än 10 vårtor reduceras priset och pris bedöms på plats.