DESIRIAL® – Fillers för intimkorrigering

DESIRIAL® – Fillers för intimkorrigering

Är den första antioxidantiska hyaluronsyran – en verklig innovation för kvinnors intima hälsa, speciellt framtagen för att bevara kvinnors genitala välmående och utvecklat för behandling av genitala besvär, såsom vaginal atrofi bl.a.

Desirial i medicinskt syfte

Förlust av normal elasticitet tillhör den naturliga processen när vi åldras. När detta kombineras med fallande nivåer av östrogen hos kvinnor kan detta leda till torrhet i slidan, ömhet under sexuell aktivitet och förlust av volym med en förändring av utseendet av de intima delarna.
Enligt Laboratoires Vivacy drabbas så många som 80 % av kvinnorna i klimakteriet av vaginal torrhet och cirka 50 % av kvinnorna som avslutat klimakteriet fortsätter att uppleva vaginal torrhet även efter.

Desirial används för att återfukta slemhinnan i vulva och vagina, samt för att återställa elasticitet och känslighet i underlivet.

Typiska tillstånd som kan behandlas med Desirial på medicinska indikationer inkluderar:
  • Dyspareuni (konsekvent genital smärta som uppstår före, under eller efter samlag).
  • Vulvodynia (obehag i vulva, vanligtvis en brännande känsla, irritation, klåda), vanligast förekommande hos pre-menopausala patienter.
Desirial i estetiskt syfte

Desirial kan användas för att lägga till volym till blygdläpparna i syfte att föryngra antingen labia majora (de yttre blygdläpparna) och/eller dölja de inre blygdläpparna för mer symmetriskt utseende. Desirial fillers kan också placeras inne i slidan för att förbättra fuktigheten i vävnaden och samtidigt skapa en trängre vaginalvägg.

För vem passar Desirial fillers?
  • Desirial kan användas av kvinnor som inte är nöjda rent estetiskt med sina underliv.
  • Desirial passar de vars självförtroende påverkas av vaginans utseende.
  • Desirial hjälper kvinnor att komma i form snabbare efter en förlossning.
  • Desirial lämpar sig för kvinnor som på grund av fysiska besvär inte är tillfreds med sitt sexliv.
  • Desirial är utmärkt för peri-menopausala kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som lider av uttorkning av vulva, med eller utan irritation.
Kontraindikationer med Deserial fillers

Det finns inga specifika kontraindikationer för behandling med Desirial fillers. I allmänhet är de flesta kvinnor lämpliga för behandling med Desirial och Desirial Plus.

Effekt av Desirial fillers?

Behandlingen varar i minst sex månader, men vanligtvis i ungefär ett till två år. Resultaten är omedelbart kännbara.

Eventuella biverkningar av Desirial fillers

De biverkningar som finns rapporterade är: övergående erytem (rodnad), svullnad, smärta, klåda, missfärgning eller ömhet vid behandlingsstället. Avhållsamhet från samlag under ca en vecka efter behandlingen, på grund av eventuell infektionsrisk.

Desirial finns i två olika sorter, noggrant utformade för att behandla olika typer av behov:

DESIRIAL:
desirialFillers för intim hälsa kan användas av peri-menopausala kvinnor eller kvinnor i fertil ålder och som lider av uttorkning i vulva med eller utan irritationer. Desirial fillers bidrar till återfuktning och biostimulation av hud och slemhinnor som leder till att öka kollagensyntesen genom stimulering av fibroblaster.

 

DESIRIAL  PLUS:
desirial plusDenna intimfillers används för peri-menopausala, postmenopausala kvinnor och kvinnor i fertil ålder med ett anlag för eller uppenbara tecken på måttlig till svår hypotrofi eller förtvining av vulva blygdläpparn. Desirial fillers Plus möjliggör en omformning av de yttre blygdläpparna i vulva i händelse av måttlig till svår hypotrofi.