Archive for Term: SNARKNING

Snarkning

NightLase – Med smärt- och biverkningsfri laserteknik reducerar vi snarkningar. Metoden är snabb och kräver varken bedövning eller narkos.
Att få sömnen störd av snarkningar kan göra oss trötta, nedstämda och irritabla och i värsta fall öka risken för högt blodtryck, hjärtinfarkt och diabetes. Nu finns den senaste smärtfria laserbehandlingen NightLase, som hjälper till att öppna upp luftvägarna i svalget och på så vis effektivt motverka snarkningar.

NoseLase – Laserbehandling med NoseLase kan göras för att förbättra andningen genom näsan samt behandla nästäppa. NoseLase kan användas som enskild behandling eller som ett komplement till NightLase för att reducera snarkning.