Födelsemärken – Leverfläckar

TA BORT FÖDELSEMÄRKEN – LEVERFLÄCKAR MED LASER

Alla människor har födelsemärken. En del syns redan vid födseln, men de flesta kommer senare i livet.
Födelsemärken kan se olika ut när det gäller färg, form och storlek. Nästan alla är ofarliga, men enstaka födelsemärken kan förändras till elakartade tumörer. Dessa är dock mycket ovanliga hos barn och ungdomar under 18 år.

Många människor har svårt att skilja mellan leverfläckar (nevus) och övriga hudförändringar såsom t ex fibrom, hudflikar, hudvårtor, spider-naevus m.m.
Det är därför viktigt att ALLA hudförändringar bedöms av läkare innan man bestämmer sig för att låta behandla dessa.
På NAB Kliniken granskar en läkare hudförändringen och bedömer den innan den tas bort. Du kan boka konsultation och behandling vid samma tillfälle.

HUR GÅR DE TILL NÄR MAN TAR BORT FÖDELSEMÄRKEN – LEVERFLÄCKAR MED LASER?

Fotona dynamis har en kirurgisk laser som vi använder för att ta bort hudförändringar med, även hudfläckar, vårtor och xantelasma behandlas med denna.
Behandlingen är mycket snabb och effektiv, blödningen är minimal och resultatet är oftast permanent. Metoden innebär att hudförändringen efter lokalbedövning utsätts för ett så starkt laserljus att den förångas. En skorpa kommer att bildas över det behandlade området, som kommer att sitta kvar i 1-2 veckor. När skorpan fallit av kan huden vara rosa eller röd. Färgen försvinner efter en tid. Viktigt är att inte peta på förändringen under den tiden. Det kan ta några månader innan huden helt återfått sin normala pigmentering.

VAD BÖR MAN IAKTTA EFTER LASERBEHANDLINGEN?

Duschning och lätt tvätt med vanlig tvål är tillåten efter ett dygn. Applicera inte salvor eller make-up förrän sårskorpan är borta. Peta inte på sårskorpan och försök inte dra av den. Vid stora sårområden, undvik att bli allt för svettig tills sårskorpan ramlat bort. Bada inte i pooler eller öppna vatten. Ingen bastu eller bad i badkar så länge skorpan sitter kvar. Solning efter behandling kan ske under de närmsta 2 månaderna om man täcker området med solkräm med faktor 45-60, eller med plåster.