Vaginal tightening–IntimaLase

Vaginal tightening med Laser – IntimaLase

Hur påverkar en laserbehandling med IntimaLase din sexuella lust?

Behandlingen rekommenderas för dig som vill ha en bättre sexuell känsla och fler eller bättre orgasmer.
IntimaLase är en unik icke-invasiv laserbehandling för dig som vill ha en stramare och tightare vagina. Kliniska studier har visat att IntimaLase är en effektiv, enkel att utföra, och säker procedur. IntimaLase rekommenderas för patienter som lider av förslappad slidväg.

IntimaLase kan även kombineras med IncontiLase  som är en effektiv behandling vid lätt till måttlig stress- eller ansträngningsinkontinens. Läs mer om IncontiLase >

Hur fungerar en laserbehandling med IntimaLase?

Tekniken påverkar termiskt den vaginala vävnaden, stimulerar kollagenombyggnad och syntes av nya kollagenfibrer i vaginalslemhinnans vävnad.
Slutresultatet av kollagenneogenesis och ombyggnad är åtdragning av den vaginala kanalen.

I en del individuella fall kombinerar vi HIFU med laserbehandling, IntimaLase. Detta avgörs av behandlande läkare efter  genomgång av patientens anamnes och gynekologisk undersökning.

Unika fördelar med IntimaLase

IntimaLase är en icke-kirurgisk metod med en säkrare, snabbare och mer patientvänlig lösning för dig som vill undvika de oönskade komplikationer och biverkningar som finns med andra kirurgiska metoder.
Kliniska resultat visar en större sexuell tillfredsställelse och signifikant förbättring i patientens livskvalitet.
Vanligtvis rekommenderas två behandlingar. Ingen speciell pre-op förberedelse eller några post-op försiktighetsåtgärder är nödvändiga. Patienten kan omedelbart återgå till sina normala dagliga aktiviteter.

Vad bör man tänka på inför en behandling med IntimaLase?

Man bör inte ha en pågående menstruation. Om man har någon form av spiral måste den avlägsnas, antingen via barnmorska eller här på kliniken för en tillkommande kostnad på 500 kr. För att underlätta behandlingen är det önskvärt att eventuellt könshår trimmas/ansas eller avlägsnas innan du kommer till din behandling.

För vem rekommenderas inte en behandling med IntimaLase?

IntimaLase rekommenderas inte för gravida eller svårt sjuka personer som har pågående behandling av t.ex. kemoterapi.

 

forsl2

Exceptionella kliniska resultat

De senaste vetenskapliga resultaten visar tydligt stora förbättringar i vaginal täthet och sexuell tillfredsställelse.

95% bedömde förändringen av deras vaginala täthet starkt eller måttligt bättre efter IntimaLase behandling.

Hög patienttillfredsställelse (97%).

I en studie på 21 patienter utförd av dr Jorge Gaviria berättade 95.2% av kvinnorna att det fick bättre känsla vid samlag, 57.1% att de fick bättre orgasm och 14.3% att de fick flera orgasmer efter behandlingen.

Forskning  (klicka på länkarna nedan)

Up to 3-year Follow-up of Patients with Vaginal Relaxation Syndrome Participating in Laser Vaginal Tightening

Laser Vaginal Tightening (LVT) – evaluation of a novel noninvasive laser treatment for vaginal relaxation syndrome

Novel Minimally Invasive VSP Er:YAG Laser Treatments in Gynecology

IncontiLase/IntimaLase – our Findings, 2013, Koch

Fotona IntimaLase