Fillers intimdel

Fillers för intimkorregering – Deserial

Vad är Deserial – Fillers för intimkorrigering?

Förlust av normal elasticitet tillhör den naturliga processen när vi åldras. När detta kombineras med fallande nivåer av östrogen hos kvinnor kan detta leda till torrhet i slidan, ömhet under sexuell aktivitet och förlust av volym med en förändring av utseendet av de intima delarna.

Deserial – Fillers i medicinskt syfte

DESIRIAL® är den första antioxidantiska hyaluronsyran – en verklig innovation för kvinnors intima hälsa, speciellt framtagen för att bevara kvinnors genitala välmående och utvecklat för behandling av genitala besvär, såsom vaginal atrofi bl.a.

Enligt Laboratoires Vivacy drabbas så många som 80 % av kvinnorna i klimakteriet av vaginal torrhet och cirka 50 % av kvinnorna som avslutat klimakteriet fortsätter att uppleva vaginal torrhet även efter.

Desirial används för att återfukta slemhinnan i vulva och vagina, samt för att återställa elasticitet och känslighet i underlivet.

Typiska medicinska tillstånd som kan behandlas med Deserial fillers:

  • Dyspareuni (konsekvent genital smärta som uppstår före, under eller efter samlag).
  • Vulvodynia (obehag i vulva, vanligtvis en brännande känsla, irritation, klåda), vanligast förekommande hos pre-menopausala patienter.
Deserial – Fillers i estetiskt syfte

Desirial kan användas för att lägga till volym till blygdläpparna i syfte att föryngra antingen i de yttre blygdläpparna(labia majora) och/eller dölja de inre blygdläpparna för ett mer symmetriskt utseende. Desirial fillers kan också placeras inne i slidan för att förbättra fuktigheten i vävnaden och samtidigt skapa en trängre vaginalvägg.

För vem passar Deserial Fillers?
  • Desirial kan användas av kvinnor som inte är nöjda rent estetiskt med sina underliv.
  • Desirial passar de vars självförtroende påverkas av vaginans utseende.
  • Desirial hjälper kvinnor att komma i form snabbare efter en förlossning.
  • Desirial lämpar sig för kvinnor som på grund av fysiska besvär inte är tillfreds med sitt sexliv.
  • Desirial är utmärkt för peri-menopausala kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som lider av uttorkning av vulva, med eller utan irritation.
Finns det några kontraindikationer med Deserial Fillers?

Det finns inga specifika kontraindikationer för behandling med Desirial fillers. I allmänhet är de flesta kvinnor lämpliga för behandling med Desirial och Desirial Plus.

Vilken effekt kan du vänta dig av Deserial Fillers?

Behandlingen varar i minst sex månader, men vanligtvis i ungefär ett till två år. Resultaten är omedelbart kännbara.

Eventuella biverkningar av Deserial Fillers?

De biverkningar som finns rapporterade är: övergående erytem (rodnad), svullnad, smärta, klåda, missfärgning eller ömhet vid behandlingsstället. Avhållsamhet från samlag under ca en vecka efter behandlingen, på grund av eventuell infektionsrisk.

DESIRIAL finns i två formuleringar noggrant utformade för att behandla olika typer av behov:

DESIRIAL:  

Fillers för intim hälsa kan användas av peri-menopausala kvinnor eller kvinnor i fertil ålder och som lider av uttorkning i vulva med eller utan irritationer. Desirial fillers bidrar till återfuktning och biostimulation av hud och slemhinnor som leder till att öka kollagensyntesen genom stimulering av fibroblaster.

DESIRIAL PLUS:

Denna intimfillers används för peri-menopausala, postmenopausala kvinnor och kvinnor i fertil ålder med ett anlag för eller uppenbara tecken på måttlig till svår hypotrofi eller förtvining av vulva blygdläpparn. Desirial fillers Plus möjliggör en omformning av de yttre blygdläpparna i vulva i händelse av måttlig till svår hypotrofi.