Belkyra – Fettreducering av dubbelhaka

INJEKTIONSBEHANDLING AV DUBBELHAKA MED BELKYRA

Nu kan du injicera bort din dubbelhaka. Med läkemedlet Belkyra kan du enkelt och smidigt låta dubbelhakan sjunka tillbaka. Resultatet kan likställas med en fettsugning men du slipper lång konvalescens, ojämnheter och långvarigt känselbortfall.

Injektionen är det första godkända läkemedlet för reducering av fettceller under hakan, s.k. dubbelhaka och är FDA godkänt och används i USA sedan 2 år.

Belkyra är en icke-invasiv behandling med långvarigt resultat och hög patientnöjdhet.

VAD GÖR BELKYRA?

Belkyra är en syntetisk icke-human, icke-animalisk form av deoxicholsyra, en molekyl som förekommer naturligt i kroppen som hjälper till att bryta ned och absorbera fettet i kosten.

Belkyra injecering ger upphov till adipocytlysering, det vill säga att fettcellerna förstörs.
När de här cellerna har förstörts kan de inte längre lagra eller ansamla fett.

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

Belkyra injiceras i området under hakan och ger upphov till destruktion av fettceller.

Fett som rensas bort från behandlingsområdet försvinner via kroppens naturliga metabolism.

Läkaren kommer att injicera små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas. Sedan avgör läkaren hur mycket läkemedel du ska få och hur många behandlingar du behöver baserat på mängden fett under hakan.

Det totala antalet injektioner och behandlingstillfällen som behövs för att nå ett tillfredsställande resultat beror på dina individuella behov.

Behandlingen kan upprepas flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen; 2 till 3 behandlingstillfällen är vanligtvis tillräckligt.

Behandlingen tar ca 15–20 minuter. Efter 4-8 veckor utförs ev. behandling nr 2 eller 3.

Tala med din läkare om eventuella sjukdomar du har före behandling.

Läkaren kommer ägna särskild uppmärksamhet åt området kring halsen eftersom försiktighet är nödvändig vid eventuell sjukdom eller tidigare operation (t.ex. ärrbildning, fettsugning, förstorad sköldkörtel eller förstorade lymfkörtlar).

VEM SKA INTE ANVÄNDA BELKYRA?
  • Om du har en infektion i den del av hakan eller halsen där produkten ska injiceras eller om du har en pågående infektion i kroppen.
  • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.
  • Om du är allergisk mot deoxicholsyra eller något annat innehållsämne såsom vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering) och vattenfritt dinatriumfosfat.
EVENTUELLA BIVERKNINGAR AV EN BELKYRA INJEKTION?

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva. Räkna med att en viss svullnad och ömhet kan finns kvar ända upp till 2 veckor efter en behandling. Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.

Reaktioner som kan förekomma vid injektionsstället:

  • Smärta
  • Vätskeansamling, ödem och svullnad i vävnaden
  • Minskad känslighet, domningar, stickande känsla
  • Små runda områden med lokala knutor
  • Blåmärken
  • Stelhet eller förhårdnader i vävnaden
  • Hudrodnad, klåda

Alla dessa biverkningar har fullständigt gått tillbaks utan varaktiga effekter och utan behandling.

HUR GÅR EN BEHANDLING AV BELKYRA TILL OCH VAD KOSTAR DET?

Konsultationen inför behandling är obligatorisk.

Innan din behandling träffar du din behandlare där ni pratar igenom hur det går till, hur dina önskemål ser ut och dina förutsättningar.

Du är välkommen att boka en kostnadsfri konsultation.

Pris beror på storlek av dubbelhaka som kan räknas fram vid en konsultation.

Den sammanlagda kostnaden för läkemedel samt arbete av en lätt till måttlig dubbelhaka (2 ml) är 8 900 kr/behandling.

NÄR SER MAN RESULTAT?

Man börjar se resultat efter några veckor. Om man vill ha ännu mer effekt kan behandlingen upprepas efter 6 veckor.

10-40 % av fettet i området brukar försvinna på en behandling.

Slutresultat ser man efter cirka två månader.