Tandgnissling – behandling med Bo-x injektion

BO-X BEHANDLING AV TANDGNISSLING (BRUXISM)
OCH SPÄNDA KÄKAR

Tandgnissling och spända käkar är vanligt och beror ofta på stress, att du lider av någon form av nattstörning eller att du omedvetet biter ihop käkarna och pressar med din tuggmuskel under både dagen och natten. Det i sin tur kan leda till att du får spänningshuvudvärk, värk i käken, ansiktet och öronen samt att du får förslitningsskador på tänderna. I vissa fall kan käkmuskeln även bli så förstorad av spänningarna att ansiktsformen påverkas (masseter hypertrofi) med extra bred underkäke.

Bo-x ger ett mycket gott resultat på spända käkmuskler och tandgnissel och kan hjälpa dig att slippa bettskenan helt vilket många tycker är en stor lättnad. Genom att behandla tuggmuskeln (massetern) med Bo-x injektioner minskar man tuggmuskelns kraft och på så vis slipper du symptomen som vissa spänningar kan ge. Detta påverkar din förmåga att tugga då kraften är mycket över det vi normalt behöver för att äta. I de flesta fall kommer du att vara helt symtomfri under hela perioden som effekten sitter i, ca 4-6 månader.

BO-X BEHANDLINGEN MINSKAR EN BRED KANTIG ANSIKTSFORM

Vid ansiktsskulptering använder man sig av denna behandling om man önskar minska en bred kantig ansiktsform då det i dessa fall ger en avsmalnande effekt på käkmuskulaturen. Det skapar ett smalare intryck av en framträdande underkäke.

Bo-x har använts i många år för att behandla många sjukdomar. Det är ett välbeprövat och godkänt läkemedel. Bo-x har nu blivit alltmer använt i kosmetiska och estetiska sammanhang för att reducera synbara linjer och rynkor. Bo-x eller Botulinumtoxin, är ett ämne som blockerar impulsen från nerverna till de små ansiktsmusklerna, som orsakar dess linjer och rynkor.
Bo-x förslappar musklerna så att de inte längre kan sammandragas. Efter behandling blir huden slätare och mjukare. Effekten inträder redan under de första två veckorna efter behandlingen.

De obehandlade musklerna påverkas inte. Effekten av behandlingen varar mellan fyra och sex månader. Man behöver förnya behandlingen två till tre gånger per år för att upprätthålla effekten.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR MED BO-X BEHANDLING

Liksom alla läkemedel kan Bo-x orsaka biverkningar, men det är fram till idag inte rapporterat om några bestående men. De vanligaste biverkningarna är relaterade till injektionsstället, såsom rodnad, svullnad, irritation, hudutslag, klåda, stickningar, smärta, obehag, sveda, blåmärken eller huvudvärk. Vanligtvis uppträder dessa biverkningar inom första veckan efter behandlingen och varar inte länge. Det finns även en liten risk att en närliggande muskel blir försvagad. Eftersom verkan av Botox är övergående så är alla biverkningar helt övergående och varar bara några veckor.

VEM SKA INTE ANVÄNDA BO-X?

Om du är gravid eller ammar.

Om du är allergisk (överkänslig) mot Clostridium botulinumtoxin typ A eller mot något av övriga innehållsämnen i Bo-x.

Om du har en infektion eller inflammation på det planerade behandlingsområdet

Om du har myastenia gravis, Eaton-Lambertssyndrom eller amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Man bör inte gnida eller massera på det behandlade området, eftersom detta kan leda till att Bo-x sprider sig till närliggande muskler, som då kan inaktiveras för en tid.

Pris på behandling av tandgnissling 4500