Rynkreducering med Bo-x

Reducering av rynkor och lyftning med Bo-x

Bo-x har använts i många år för att behandla många sjukdomar. Det är ett välbeprövat och godkänt läkemedel. Bo-x har nu blivit alltmer använt i kosmetiska och estetiska sammanhang för att reducera synbara linjer och rynkor. Vissa rynkor orsakas av muskelsammandragningar varje gång du ler, skrattar eller rynkar pannan. Bo-x behandlingen slätar ut de rynkor som orsakas av muskulaturen och ger dig en ungdomligare och slätare hud. Bo-x eller Botulinumtoxin, är ett ämne som blockerar impulsen från nerverna till de små ansiktsmusklerna, som orsakar dess linjer och rynkor. Bo-x förslappar musklerna så att de inte längre kan sammandragas. Efter behandling blir huden slätare och mjukare. Effekten inträder redan under de första två veckorna efter behandlingen.

De obehandlade musklerna påverkas inte. De vanligaste rynkorna som behandlas är rynkan mellan ögonbrynen (glabella), de horisontala rynkorna i pannan samt rynkorna runt ögonen (kråksparkarna). De rynkor som man bäst kan behandla med Botox är mimikrynkor. Rynkor som man har i avslappnat tillstånd i ansiktet behandlas bäst med fillers. I många fall kompletterar fillers och Botox varandra. Hållbarheten efter behandlingen är individuell och varierar. Effekten av behandlingen varar mellan fyra och sex månader. Man behöver förnya behandlingen två till tre gånger per år för att upprätthålla effekten.

Vilka områden behandlas främst för rynkreducering och lyftning med Bo-x?
 • Rynkor mellan ögonen (bekymmersrynkor/glabella)
 • De horisontella rynkorna i pannan
 • Rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar)
 • Lyft av ögonbryn
 • Näsrynkor (bunny lines)
 • Nästippslyft
 • Smårynkor runt munnen (pussrynkor)
 • Sura mungipor
 • Skrynklig haka (apelsinskalshaka)
Eventuella biverkningar med Bo-x

Liksom alla läkemedel kan Bo-x orsaka biverkningar, men det är fram till idag inte rapporterat om några bestående men. De vanligaste biverkningarna är relaterade till injektionsstället, såsom rodnad, svullnad, irritation, hudutslag, klåda, stickningar, smärta, obehag, sveda, blåmärken eller huvudvärk. Vanligtvis uppträder dessa biverkningar inom första veckan efter behandlingen och varar inte länge. Det finns även en liten risk att en närliggande muskel blir försvagad, till exempel muskeln som lyfter ögonbrynen och ibland kan en övergående asymmetri skönjas. Eftersom verkan av Botox är övergående så är alla biverkningar helt övergående och varar bara några veckor.

När ska man inte använda Bo-x?
 • Om du är gravid eller ammar.
 • Om du är allergisk (överkänslig) mot Clostridium botulinumtoxin typ A eller mot något av övriga innehållsämnen i Bo-x.
 • Om du har en infektion eller inflammation på det planerade behandlingsområdet
 • Om du har myastenia gravis, Eaton-Lambertssyndrom eller amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Man bör inte gnida eller massera på det behandlade området, eftersom detta kan leda till att Bo-x sprider sig till närliggande muskler, som då kan inaktiveras för en tid.