Bo-x behandling av Gummy Smile

BO-X BEHANDLING AV Gummy Smile
(för mycket synligt tandkött vid leende)

Gummy smile minskning är nu möjligt genom att enkelt och effektivt använda en icke-kirurgisk metod genom att injicera små mängder av Bo-x i den hyperaktiva muskeln i överläppen. Detta gör att du kommer att ha ett leende som är naturligt och bekymmerslöst. Följden av detta enkla förfarande är att man kommer att försvaga de hyperaktiva musklerna och minskar höjden på överläppen. Om en tunn överläpp är en bidragande orsak, kan man föreslå en kompletterande behandling med fillers, såsom Juvederm.

Bo-x har använts i många år för att behandla många sjukdomar. Det är ett välbeprövat och godkänt läkemedel. Bo-x har nu blivit alltmer använt i kosmetiska och estetiska sammanhang för att reducera synbara linjer och rynkor.
Bo-x eller Botulinumtoxin, är ett ämne som blockerar impulsen från nerverna till de små ansiktsmusklerna, som orsakar dess linjer och rynkor. Bo-x förslappar musklerna så att de inte längre kan sammandragas.

Efter behandling blir huden slätare och mjukare. Effekten inträder redan under de första två veckorna efter behandlingen. De obehandlade musklerna påverkas inte. Effekten av behandlingen varar mellan fyra och sex månader. Man behöver förnya behandlingen två till tre gånger per år för att upprätthålla effekten.

Eventuella biverkningar med bo-x behandling

Liksom alla läkemedel kan Bo-x orsaka biverkningar, men det är fram till idag inte rapporterat om några bestående men. De vanligaste biverkningarna är relaterade till injektionsstället, såsom rodnad, svullnad, irritation, hudutslag, klåda, stickningar, smärta, obehag, sveda, blåmärken eller huvudvärk. Vanligtvis uppträder dessa biverkningar inom första veckan efter behandlingen och varar inte länge. Det finns även en liten risk att en närliggande muskel blir försvagad. Eftersom verkan av Bo-x är övergående så är alla biverkningar helt övergående och varar bara några veckor.

Vem ska inte genomgå en bo-x behandling?
  • Om du är gravid eller ammar.
  • Om du är allergisk (överkänslig) mot Clostridium botulinumtoxin typ A eller mot något av övriga innehållsämnen i Bo-x.
  • Om du har en infektion eller inflammation på det planerade behandlingsområdet
  • Om du har myastenia gravis, Eaton-Lambertssyndrom eller amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Man bör inte gnida eller massera på det behandlade området, eftersom detta kan leda till att Bo-x sprider sig till närliggande muskler, som då kan inaktiveras för en tid.

Pris på behandling av gummy smile 3 000 kr