Archive for Term: INJEKTIONER BO-X

Injektioner Bo-x

Muskelavslappnande injektioner med Bo-x har använts i många år för att behandla sjukdomar. Det är ett välbeprövat och godkänt läkemedel.

Rynkreducering och upplyftning –  Bo-x har nu blivit alltmer använt i kosmetiska och estetiska sammanhang för att reducera synbara linjer och rynkor. Vissa rynkor orsakas av muskelsammandragningar varje gång du ler, skrattar eller rynkar pannan. Bo-x behandlingen slätar ut de rynkor som orsakas av muskulaturen och ger dig en ungdomligare och slätare hud. Bo-x är ett ämne som blockerar impulsen från nerverna till de små ansiktsmusklerna, som orsakar dess linjer och rynkor. Bo-x förslappar musklerna så att de inte längre kan sammandragas. Efter behandling blir huden slätare och mjukare. Effekten inträder redan under de första två veckorna efter behandlingen.

Nefertitilyft – Platysma muskelgruppen, som går längsmed käklinjen, dras neråt när man åldras. Detta resulterar i en förlorad definition av käklinjen och kan bilda hängande kinder.
En injektion av Bo-x paralyserar musklerna som har en nedåtdragande effekt på den undre ansiktshalvan, detta kallas för ett Nefertitilyft.

Tandgnissling och muskelspänningar i käken – Tandgnissling och spända käkar är vanligt och beror ofta på stress, att du lider av någon form av nattstörning eller att du omedvetet biter ihop käkarna och pressar med din tuggmuskel under både dagen och natten. Det i sin tur kan leda till att du får spänningshuvudvärk, värk i käken, ansiktet och öronen samt att du får förslitningsskador på tänderna. Genom behandling av tuggmuskeln (massetern) med Bo-x injektioner minskar man tuggmuskelns kraft och på så vis slipper du symptomen som vissa spänningar kan ge.

Gummy smile – För mycket synligt tandkött vid leende. Vid en bo-x injektion försvagas den hyperaktiva muskeln och minskar höjden på tandköttet. Detta gör att du kommer att ha ett leende som är naturligt och bekymmerslöst.

Svettbehandling – Många människor upplever svettning ett stort socialt problem. Senaste årens forskning har visat att man effektivt kan lindra eller bota lokala svettningsproblem med Bo-x.