Fillers – läppar och runt mun

Fillers läppar

Många vill ha vackra, välformade läppar, återfuktade och fulla med volym. Läppfillers innehåller hyaluronsyra och via injektioner tillför man fukt och kan skulptera en önskad form. Hyaluronsyran försvinner successivt ur kroppen och liknar därför kroppens egen naturliga hyaluronsyra och resultatet är inte bestående utan avtar successivt.

Fillers för anti-aging av läppar

Med åldern minskar hudens naturliga förnyelse av hyaluronsyra och läpparna tenderar att bli tunnare. Detta kan göra att man kan se sur ut, att man kan se äldre ut eller på annat sätt vara icke önskvärt för individen. Läppfillers kan då ersätta förlorad volym eller skapa en önskad sådan. Vidare kan man med hjälp av fillers ge läpparna en vacker form samtidigt som man ger dem en fuktboost. På så sätt är det möjligt att skapa ett mer vitalt utseende.

Fillers för korrigering av läppar

Man kan också ha asymmetri i läpparna och med hjälp av fillers korrigera denna för att uppnå symmetri. Det kan vara ojämnheter i läpparnas form eller storlek, framträdande rynkor på överläppen, eller så kan man ha otydliga, ojämna läppkonturer. Dessa estetiska aspekter kan enkelt korrigeras med hjälp av injektionsbehandlingar. Läpparnas form eller volym kan påverka ansiktets helhet och ge en helt ny siluett.

Fillers för sura mungipor

Mungipornas vinkel kan påverka hur omgivningen uppfattar oss, men även påverka hur vi uppfattar oss själva. Mungipor som är vinklade uppåt ger ett positivt och vitalt intryck medan mungipor som är vinklade nedåt antyder att vi är ledsna eller sura. Att ha så kallade ”sura mungipor” kan vara något som man fötts med eller komma med åren då sluttande veck och rynkor kan bli mer framträdande. Om man störs av detta visuella drag kan fillers enkelt korrigera detta.

Fillers läppförstoring

Vissa personer har naturligt tunna eller smala läppar. Vidare kan det vara storleksskillnader på över- och underläpp som man känner sig missnöjd med, eller att man bara vill skapa balans och harmoni i ansiktet. Många vill ha en fyllig mun med mycket plut, möjligheterna är många. Oavsett av vilken anledning kan man med läppfillers förstora, skulptera och korrigera läpparna.