Fillers kinder

Kindbensskulptering med fillers

Med åldern minskar hudens naturliga nybildning av hyaluronsyra och detta ger en reducering av ansiktets volym och spänst. Linjer blir mer framträdande och huden tenderar att hänga mer, produktionen av kollagen avtar och man kan uppleva att ansiktet förlorar sin elasticitet och lyster, att ansiktet förändras och blir plattare. Med hjälp av fillers kan man återskapa den förlorade volymen eller addera den befintliga. Genom att förstärka och/eller skulptera mer markerade kindben kan man uppnå ett ungdomligare och piggare utseende.

Vi använder oss endast av marknadsledande, välbeprövade, CE-märkta fillers. De är alltså samtliga godkända och säkra. Om du känner dig osäker på vilken fillersprodukt som lämpar sig i ditt fall rekommenderar våra läkare om vilken som passar vid konsultationen. Vidare, om du är spruträdd eller smärtkänslig, kan du informera om detta redan vid bokningen. Då ser vi till att du får det stöd du behöver vid besöket eller bedövning mot smärtan, antingen i form av fillers med Lidokain eller som nervblockad (tandläkarbedövning) innan injiceringen.

Vilket förväntat resultat kan du uppnå med fillers kindben?

Innan fillersbehandlingen går patienten tillsammans med behandlande läkare igenom patientens önskemål, förväntade resultat, eventuella biverkningar (t.ex. blåmärken), man diskuterar realistiska förväntningar, samt vilka effekter som är möjliga att uppnå i det individuella fallet. Man får således en professionell konsultation och bedömning som kompletteras med de personliga önskemålen.

NAB Kliniken utför fillersinjektioner av leg. läkare med specialistkompetens. Fillern injiceras med en fin nål eller kanyl under huden. Man får direkt en effekt men det slutliga resultatet ser man helt efter ungefär en vecka. De biverkningar som finns med fillerbehandlingen är svullnad, rodnad, blåmärke eller ömhet.

Hållbarhet

Fillers med hyaluronsyra fungerar på samma sätt som kroppens egen och försvinner successivt med tiden. Hållbarheten är mellan 6-12 månader.

Viktigt att tänka på inför kindbensfillers
  • Undvika Magnecyl eller Ipren för att minska risken för blåmärken.
  • Inte ha en pågående infektion, Herpesinfektion eller feber.
  • Ej ha något sår eller irritation i injektionsområdet.
  • Att vila och ta det lugnt efter behandlingen.
  • Inte ta på, eller lägga någon makeup på området minst 6 h efter behandlingen.