Fett och Cellulitreducering med Cavitation-Ultraljud

Vad är fett och cellulitreducering med Cavitation/Ultraljud?

Med kraftfull Cavitation (ultraljudslipolys) erbjuder vi en effektiv nedbrytning av fettcellerna och dess innehåll permanent. Behandlingen rekommenderas speciellt vid större lokala fettansamlingar och vid behandling av celluliter. Metoden ersätter inte träning och en bra kosthållning, utan ska ses som ett komplement till det, för att reducera envisa fettdepåer som inte vill försvinna trots träning.

Cavitationsteknik innebär att ultraljudet får fettcellerna att vibrera så snabbt (hög frekvens) att vakuumbubblor bildas i cellen. Detta leder till att fettcellernas membran ”sprängs” och fettet hamnar utanför cellerna. Utanför membranet kan fettet dels brytas ner till snabb tillgänglig energi, som då tas upp i blodet eller också transporteras med lymfvägarna där de då antingen förbränns eller lagras i andra fettceller någon annanstans i kroppen.

Cavitation förstärker och påskyndar effekten av cryoterapi.

För att få riktigt bra resultat bör man hålla ner intaget av kolhydrater ett dygn innan och efter behandlingen. Detta eftersom kroppen väljer kolhydrater (socker) i första hand som bränsle istället för fett eftersom kolhydrater är lättare för kroppen att bryta ner.

Hur många behandlingar är nödvändigt för fett och cellulitreducering med Cavitation/Ultraljud?

Vi rekommenderar 6 till 12 behandlingar, 1-2 ggr i veckan. Resultat syns efter några behandlingstillfällen och varierar beroende på patientens vikt och storlek.

Vem ska inte använda fett och cellulitreducering med Cavitation/Ultraljud?

Du ska inte genomföra behandlingen om du har något av följande:

  • Njur- och leversjukdomar
  • Pacemaker
  • Graviditet, amning
  • Diabetes
  • Blödarsjuka och blodförtunnande medel
  • Förhöjda kolesterolvärden
  • Tumörsjukdomar

Vi behandlar i dagsläget bara fullt friska personer

Pris för behandling med Cavitation: 20 min, 1 500 kr