Ärrbildning

Ärrbildning

Reducera ärrbildning med Fraktionerad laser

För olika typer av ärr och för olika delar på kroppen så använder man med fördel Fraktionerad laser.
Ärr på kroppen/ansiktet framkallade av operationer, leverfläcksborttagning, olyckor eller självförvållning går att förbättra till den grad, att de är osynliga för ögat. Detta kan kräva upprepade behandlingar på större ärr, och konsultation görs på ärren innan behandling.

Det finns ingen metod som helt kan ta bort alla ärr utan man erhåller en varierande grad av förbättring.
Hur stor denna förbättring blir är mycket individuell och beror till stor dels på ärrens stramhet och att olika personer svarar bra på olika behandlingar.
Vi kan aldrig i förväg garantera ett visst resultat på en behandling.